Gałązka & Wasiak

e-gospodarka.pl – Nowelizacja KPC: klauzula wykonalności przeciwko wspólnikom spółki

Do końca 2018 r. posiadając tytuł wykonawczy przeciwko spółce osobowej, takiej jak spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa czy też spółka komandytowo – akcyjna, wierzyciel w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna, mógł wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki ponoszącym odpowiedzialność za zobowiązania tejże spółki całym swoim majątkiem.

egospodarka.pl, Gazeta, Justyna Wasiak, KPC, prawo gospodarcze

Czytaj dalej

egospodarka.pl – Dokumentacja Pracownicza

Od 1 grudnia 2018 r. wszyscy lekarze będą mieli obowiązek wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ZUS na portalu zus.pl, e-ZLA - czyli zwolnienie elektroniczne sporządzane jest szybciej w systemie teleinformatycznym zarówno na urządzeniach stacjonarnych jak i na urządzeniach mobilnych, niż sporządzane tradycyjnie w formie papierowej.

dokumentacja, egospodarka.pl, pracownik, prawo pracy, Zofia Gałązka

Czytaj dalej

Forbes – Upadłość konsumencka po nowemu

Instytucja upadłości konsumenckiej zwanej również polityką drugiej szansy to w założeniach miało być remedium na rosnące, nadmierne zadłużenie osób fizycznych. Mimo, iż procedura ta od kilku lat cieszy się rosnącą popularnością, to w obowiązującym wymiarze nie jest procedurą szczególnie efektywną, biorąc pod uwagę liczbę wpływających wniosków i ogłaszanych upadłości. Może to zmienić planowana nowelizacja przepisów

Forbes, Gazeta, konsumenci, Publikacja, upadłość konsumencka, Zofia Gałązka

Czytaj dalej

Forbes – Dźwięk jako znak towarowy. Nowa definicja

W dniu 22 lutego 2019 r. przekazano do podpisu Prezydentowi RP nowelizację Ustawy Prawo własności przemysłowej, która polskie prawo dostosowuje do prawa wspólnotowego. W wyniku implementacji dyrektywy Unii Europejskiej 2015/2436 do polskiego porządku prawnego, nastąpi redefinicja instytucji znaku towarowego opisanego w przepisie art. 120 Prawa własności przemysłowej

Forbes, Gazeta, Publikacja, znak towarowy, Zofia Gałązka

Czytaj dalej

egospodarka.pl – mec. Gałązka o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

W zarządach spółek nie będą mogli zasiadać skazani za przekupstwo lub płatną protekcję. Taką zmianę przewiduje najnowsza wersja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Projekt zmiany ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych modyfikuje brzmienie art. 68 Kodeksu spółek handlowych, rozszerzając katalog czynów za popełnienie, których dodatkową sankcją jest zakaz sprawowania funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatora i prokurenta w spółkach prawa handlowego.

egospodarka.pl, Gazeta, podmiot zbiorowy, Publikacja, Zofia Gałązka

Czytaj dalej

egospodarka.pl – Egzekucja z udziałów w spółce z o.o.?

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z o.o. wydaje się być najbezpieczniejszą formą prowadzenia biznesu, ponieważ majątek osobisty udziałowca i majątek spółki są odrębnymi masami i w przypadku niepowodzenia gospodarczego odpowiedzialność udziałowca jest ograniczona. Często w obrocie gospodarczym spotykam sytuacje, gdzie pierwszym pomysłem na prowadzenie własnej firmy jest jednoosobowa działalność gospodarcza, a dopiero w przypadku niepowodzenia na tym polu właściciel, aby kontynuować prowadzenie przedsięwzięcia, otwiera spółkę z o.o.

egospodarka.pl, egzekucja, Gazeta, prawo gospodarcze, spółka, Zofia Gałązka

Czytaj dalej


Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Adresy biur

Zofia Gałązka                 Justyna Wasiak
Poniatowskiego 29       Bpa Ig Świrskiego 11 lok 7
08-110 Siedlce              08-110 Siedlce


Telefon

Zofia Gałązka                      Justyna Wasiak
tel. +48 6026708811         tel. +48 793214199

 


realizacja: www.asearch.pl